Перейти до контенту

Редакційна колегія

Головний редактор: Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних  наук, професор завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

 

 

 


Заступник головного редактора: Лісовська Ольга Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


Секретар редакційної колегії: Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Редакційна колегія:

Борисенко Володимир Йосипович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.


Епштейн Тадеуш – доктор габілітований, професор Інституту історії Польської Академії Наук у Варшаві (Республіка Польща).


Кабай Ярослав – доктор габілітований, професор, директор Інституту історії і міжнародних відносин Природничо-гуманістичного університету в Сєдльце (Республіка Польща).


Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, Директор наукової установи «Енциклопедичне видавництво».


Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, профессор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


Лукомський Грегож - доктор габілітований, професор Інституту європейської культури Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща).


Салата Оксана Олексііївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.


Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва.


Срогош Тадеуш – доктор габілітований, професор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).


Шевчук Василь Петрович доктор історичних наук, професор Національної Академії Збройних сил України.