Перейти до контенту

Інформація про збірник

Шановні колеги! 

Кафедра історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 2015 році започаткувала науковий журнал «Уманська старовина», метою якого є залучення до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки та краєзнавства істориків, краєзнавців, представників зацікавлених наукових інституцій. Це сприятиме поглибленню наукового пошуку і всебічному вивченню історичного досвіду людства.

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Номери журналу «Уманська старовина» видаються два рази на рік. Загальна структура номеру складається з таких основних розділів:

  1. Історія України
  2. Всесвітня історія
  3. Регіональна історія
  4. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
  5. Методика навчання історії
  6. Енциклопедистика в історії

В окремих випадках (наприклад тематичне видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій тощо) структура номеру може бути змінена.

Ми будемо раді бачити у номерах журналу статті фахівців, відомих у наукових колах ґрунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій професійний шлях. Завдячуючи цьому, матеріали нашого журналу будуть цікавими для широкої читацької аудиторії. Випуск розраховано на істориків, археологів, етнологів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історичною проблематикою.

 

Тетяна Кузнець,
головний редактор журналу,
доктор історичних наук, професор